Datecs DP-500 PLUS KL - Магазин за касови апарати, фискални принтери, глюкомери, апарати за кръвно налягане, гр. Харманли. - Детроник
Меню

Datecs DP-500 PLUS KL


Datecs DP-500 PLUS KL

Datecs DP-500 PLUS KL

Функционални възможности• Артикули- до 30 000 в търговски режим на работа- до 5 000 в ресторантски режим на работа• Наименование на артикул - до 22 знака• Баркод на артикул - EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)• Вид... Детайлно описание